Anasayfa Nedir Suhuf

Suhuf nedir?

Suhuf kısaca ilahi risalelerdir. Suhuf "sahife" kelimesinin çoğulu olup Allah tarafından bir vahiy meleği olan Cebrail vasıtasıyla "dört peygambere" gönderildiğine inanılmaktadır. Dört kutsal kitapla karıştırılmaması gerekir.  Suhuflar, her peygamberin getirdiği şeriatte temel esasların aynılığını, değişmezliğini göstermesi bakımından önemlidir.Yorum yaz

E-mail Bülteni için Kaydolun